Logo
TACHO s.r.o. - naša ponuka služieb

Podľa platnej legislatívy tachografy ako "Záznamové zariadenia v cestnej doprave" musia byť overené autorizovanou dielňou.
Pri novom vozidle, prípadne namontovaní nového tachografu do vozidla, alebo po jeho oprave je potrebné vykonať prvotné overenie tachografu. Ďalej sa v dvojročných intervaloch vykonáva pravidelné následné overenie.

Platnosť overenia zaniká:

  • po uplynutí dvoch rokov od dátumu overenia
  • po oprave tachografu
  • po presunutí tachografu na iné vozidlo
  • po zmenách na motorovom vozidle, ktoré majú vplyv na presnosť indikácie a záznamu tachografu (zmena prevodov v prevodovke, zmena účinného obvodu kolesa hnacej nápravy, atď...)

Overenie vykonávame pre tieto tachografy:


  • Actia - typ 028, L2000

  • Siemens/Kienzle - typy 1311, 1314, 1318, 1319, 1324, 1381

  • Stoneridge/Veeder Root - typy 8300, 8400, 2400, SE5000, SE5002

©2017 TACHO, s.r.o.